Navratri Festival 2014  
 

करवीर निवासिनी श्री. महालक्ष्मी मुर्तीची शारदीय नवरात्रातील विविध रूपातील पूजा

 
 
     
 दिवस १- ‘सिहासनारूढ’ बैठी सालंकृत पूजा    दिवस २- देवीवंदन रुपात अलंकार पूजा    दिवस ३-आदिमाया रुपातील पूजा  
     
 दिवस  - पंचगंगा रूपातील पूजा   दिवस ५- "गजारुढ' रुपातील पूजा   दिवस ६- षष्ठी रुपातील पूजा  
     
दिवस ७- अगस्ती वंदना रुपातील पूजा   दिवस ८- महिषासुरवर्धिनी रुपातील पूजा   दिवस ९ - रथारूढ रुपातील पूजा  
 
 
 
 
     
 

दसरा मेळावा व पालखी सोहळा

 
 
 
     
 

ललितापंचमी पालखी सोहळा (श्री.महालक्ष्मी - श्री.त्रेम्बोली देवी भेट)

 
 
 
     
  नवरात्र उत्सवासाठी महालक्ष्मी मंदिराची विद्युत रोषनाई